Het certificeringstraject

Beveiligers die geoefend zijn, kunnen het certificaat Registered Security Officer (RSO) of Registered High Risk Security Officer (RHSO) aanvragen bij het onafhankelijk certificering instituut N'Lloyd.
Dit artikel beschrijft de weg die bewandeld moet worden om in aanmerking te komen voor deze certificaten.

Half maart is het boek "Wees Voorbereid op het Onverwachte" uitgegeven en met dit boek kan iedereen aan de slag met het oefenprogramma. Half juli 2011 komt het zogenaamde Beveiligingspaspoort uit, waarin de aan deelgenomen oefeningen bijgehouden worden.
Certificering van de beveiliger vindt plaats aan de hand van het ingevulde Beveiligingspaspoort.
Natuurlijk zijn hier wel een aantal voorwaarden en eisen aan gesteld waaraan voldaan moet worden.

Een belangrijke eis is dat de oefeningen afgenomen worden door een gecertificeerde oefenleider.
Oefeningen kun je op diverse manieren organiseren en uitvoeren, maar hoe waarborg je nu de kwalitatieve vooruitgang die de oefenleider met het oefenen wil bereiken?
Om oefenleiders voor te bereiden is er een 2-daagse Train de trainer ontwikkeld. Deze wordt regelmatig georganiseerd en om hieraan deel te nemen is het opgaveformulier in te vullen voldoende.
Aan deze 2-daagse training is geen examen gekoppeld, maar moeten de kandidaat oefenleiders in de praktijk gaan bewijzen dat ze op de juiste manier met het oefenprogramma om gaan en een positieve leercurve bij hun medewerkers hebben weten te bereiken.
Dit wordt getoetst door een Initiƫle Audit op de locatie. Met de oefenleider wordt een licentieovereenkomst afgesloten waarin is vastgesteld dat er binnen een jaar na het volgen van de Train de trainer, een intitele audit plaatsvind. Aan de hand van een documenten review, interviews met de oefenleider en geoefende medewerkers en het bijwonen van een oefeningen, geven voor de auditor een juist beeld of de doelstellingen worden bereikt.
Het audit verslag met een aanbeveling wordt gestuurd naar de Stichting N'Lloyd. Aan de hand van dit rapport verleend N'Lloyd het certificaat RHSOI (Registerd Highrisk Security Officer Instructor) aan de oefenleider. Dit certificaat wordt ieder jaar, op basis van een vervolg audit, door N'Lloyd verlengd.

Het bovenstaande traject is noodzakelijk om de kwaliteit van het oefenen te kunnen waarborgen en hiermee ook daadwerkelijk het onderscheid te kunnen maken tussen een beveiliger met het certificaat RSO of RHSO en een beveiliger zonder deze aanduiding.

Oefenleiders beginnen met de uitvoering van het oefenprogramma nadat de 2-daagse training is gevolgd en het vereiste oefenbeleidsplan en oefenjaarplan is opgesteld en vastgesteld.
De oefenleider geeft aan iedere medewerker een Beveiligingspaspoort uit. Dit paspoort is persoonsgebonden en is 3 jaar geldig.
Gehouden oefeningen met een voor de oefenleider voldoende resultaat, worden afgetekend in het paspoort.
Voor iedere oefeningen zijn punten te verdienen.
Zodra er 177 punten behaald, komt de beveiliger in aanmerking voor RSO. Voor de certificering van RHSO zijn 295 punten vereist. Er zijn in totaal 387 punten te behalen.

Op het moment dat het certificaat aan de beveiliger wordt uitgereikt, dan mag hij of zij de aanduiding RSO of RHSO achter zijn of haar naam voeren.
Tevens ontvangt de beveiliger bij het certificaat een nieuw Beveiligingspaspoort. Immers om goed voorbereid te zijn en te blijven moet je blijven oefenen. Met het nieuwe Beveiligingspaspoort kunnen de oefeningen voor de volgende 3 jaar worden bijgehouden. Het certificaat van de beveiliger wordt verlengd zodra binnen de termijn van 3 jaar de vereiste punten zijn behaald.