Train de trainer: Oefenleider voor Objectbeveiligers


De volgende Train de Trainer: Oefenleider voor Objectbeveiligers staat gepland op:

16 en 17 januari 2013

Na het volgen van deze 2 daagse training is de oefenleider in staat om oefeningen te houden met objectbeveiligers en hen voor te bereiden op de certificering RSO of RHSO.

Eerste particuliere beveiligingsorganisatie in NL behaald bevoegdheid om op te leiden voor het Promundo Beveiligingspaspoort


SAFENED heeft als eerste particuliere beveiligingsorganisatie in Nederland de bevoegdheid behaald voor de Promundo training: "Train de trainer - Oefenleider voor objectbeveiligers".
Hans Kosters, manager training van SAFENED, ontvangt het certificaat uit handen van Hanneke Parlevliet RSE, directeur SAFENED.

Met het behalen van dit certificaat is Hans Kosters opgeleid tot kandidaat Registered Highrisk Security Officer Instructor (RHSOI) en bevoegd om oefeningen te implementeren en houden met objectbeveiligers en hen voor te bereiden op het behalen van het Beveiligingspaspoort. Dit beveiligingspaspoort is een persoonlijk document wat informatie bevat die noodzakelijk is om te beoordelen of de houder voldoende opgeleid en getraind is om bepaalde werkzaamheden te verrichten, op het gebied van kennis en vaardigheden. Met het volledig doorlopen van het bijbehorend oefenprogramma verwerft de beveiliger tevens de titel RSO of RHSO.

"Vanaf nu kunnen we echt aan de slag om onze beveiligers voor te bereiden voor de inhoud van de training en het behalen van het beveiligingspaspoort. Op deze wijze onderscheiden we ons van andere beveiligingsbedrijven door aantoonbaar goed opgeleid beveiligingspersoneel in te zetten die door de verplichte herhalingstrainingen hun kennis op peil te houden" aldus een enthousiaste Hans Kosters.

Uitreiking van het eerste Beveiligingspaspoort

Onlangs ontving bedrijfsbeveiliger Teun Stevens uit handen van beveiligingsmanager Mike van Drongelen van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam het eerste Beveiligingspaspoort. Met dit officiële document kunnen particuliere beveiligers en bedrijfsbeveiligers vanaf nu aan werk- en opdrachtgevers aantonen in hoeverre zij in vereiste vaardigheden zijn opgeleid en getraind. Als basis dient een door Promundo ontworpen en op de markt gebrachte opleidingen- en oefeningenkader, dat beveiligingsmanagers als leidraad kunnen gebruiken.
Lees hier het volledige artikel

Het certificeringstraject

Beveiligers die geoefend zijn, kunnen het certificaat Registered Security Officer (RSO) of Registered High Risk Security Officer (RHSO) aanvragen bij het onafhankelijk certificering instituut N'Lloyd.
Dit artikel beschrijft de weg die bewandeld moet worden om in aanmerking te komen voor deze certificaten.
Lees verder >>>