Oefenprogramma
1.Algemeen (Theorie lesbrieven)
1.1 Basis beveiligingskennins
Oefenkaart
Omschrijving
RSO
RHSO
1.1.1
Fysieke beveiliging
2
2
1.1.2
Personele beveiliging
2
2
1.1.3
Logische beveiliging
2
2
1.1.4
Informatie beveiliging
2
2
1.1.5
Persoonsbeveiliging
2
2
Minimaal benodigde score
6
8
1.2 Verdieping beveiligingskennis
Oefenkaart
Omschrijving
RSO
RHSO
1.2.1
Evenementen beveiliging
2
2
1.2.2
Awareness, houding & gedrag
2
2
1.2.3
Bevoegdheden en geweldsbepaling
2
2
1.2.4
Organisatorische beveiligingsmaatregelen
2
2
1.2.5
Bouwkundige beveiligingsmaatregelen
2
2
1.2.6
Elektronische beveiligingsmaatregelen
2
2
1.2.7
Bedrijfscontinuïteitplan
3
3
1.2.8
Bedrijfsnoodplan
2
2
1.2.9
Risicoanalyse
3
3
1.2.10
Dreigingsanalyse
3
3
Minimaal benodigde score
12
18
1.3 Dienstuitvoering
Oefenkaart
Omschrijving
RSO
RHSO
1.3.1
Proces toegangsbeheersing
3
3
1.3.2
Proces Toezicht
3
3
1.3.3
Proces Alarmverificatie
3
3
1.3.4
Proces incidentmanagement
3
3
1.3.5
Proces dienstverlening
3
3
1.3.6
Waarborgen eigen veiligheid
3
3
1.3.7
Procedures en instructies
2
2
Minimaal benodigde score
11
17
1.4 Speciale beveiligingstaken
Oefenkaart
Omschrijving
RSO
RHSO
1.4.1
Predictive profiling
4
4
1.4.2
Security questioning
4
4
1.4.3
Planning cyclus van een crimineel of terrorist
4
4
1.4.4
Modus operandi
4
4
1.4.5
Geweld op de werkvloer
4
4
1.4.6
Red teaming
4
4
Minimaal benodigde score
4
122. Praktisch oefenen I Persoonlijke vaardigheden
2.1 Algemene vaardigheden
Oefenkaart
Omschrijving
RSO
RHSO
1.2.1
EHBO
1.2.1.A
Beoordelen van het bewustzijn
1
1
1.2.1.B
Beoordelen van de luchtweg
1
1
1.2.1.C
Beoordelen van de ademhaling
1
1
1.2.1.D
Behandelen van wonden
1
1
1.2.1.E
Kneuzingen en verstuikingen
1
1
1.2.1.F
Botbreuk en ontwrichting
1
1
1.2.1.G
Oogletsel
1
1
1.2.1.H
Brandwonden
1
1
1.2.1.I
Bevriezing
1
1
1.2.1.J
Onderkoeling
1
1
1.2.1.K
Vergiftiging
1
1
1.2.1.L
Elektriciteitsletsel
1
1
Minimaal benodigde score
7
7
2.1.2
BHV
2.1.2.A
Brandbestrijding
1
1
2.1.2.B
Blussen met slangenhaspel
1
1
2.1.2.C
Blussen met een blusdeken
1
1
2.1.2.D
Blussen met een poederblusser
1
1
2.1.2.E
Blussen met een CO2 blusser
1
1
2.1.2.F
Blussen met een sproeischuimblusser
1
1
2.1.2.G
Blussen met een schuimblusser
1
1
2.1.2.H
Ontruiming
1
1
Minimaal benodigde score
5
5
2.1.3
Levensreddend handelen
2.1.3.A
Noodvervoersgreep van rautek
2
2
2.1.3.B
Beoordelen van de bloedsomloop
2
2
2.1.3.C
Reanimeren
2
2
2.1.3.D
Automatische externe defibrilator
2
2
Minimaal benodigde score
6
6
2.1.4
Objectkennis
2.1.4.A
Vinden van de kortste weg naar een locatie
1
1
2.1.4.B
Locatiebepaling aan de hand van een camerabeeld
2
2
2.1.4.C
Locatiebepaling kritische bedrijfsprocessen
2
2
2.1.4.D
Padbeschrijving van locatie A naar B
2
2
Minimaal benodigde score
5
5
2.1.5
Fysieke vaardigheden
2.1.5.A
Coopertest
3
3
2.1.5.B
Test van Lian
3
3
Minimaal benodigde score
3
32. Praktisch oefenen I persoonlijke vaardigheden
2.2 Vaardigheden centralist
Oefenkaart
Omschrijving
RSO
RHSO
2.2.1
Informatieverwerking
2.2.1.A
Verwerken van alarmmeldingen
2
2
2.2.1.B
Verwerken van telefonische meldingen
2
2
2.2.1.C
Werken onder stress
3
3
Minimaal benodigde score
5
5
2.2.2.
Camera observatie
2.2.2.A
Bediening PTZ camera’s
2
2
2.2.2.B
Toezicht houden
3
3
2.2.2.C
Alarmverificatie
3
3
2.2.2.D
Virtuele surveillance
2
2
2.2.2.E
Veiligstellen van camerabeelden
2
2
2.2.2.F
Bekend met cameraposities en schaduwgebieden
2
2
2.2.2.G
Locatie bepalen aan de hand van camerabeelden
2
2
2.2.2.H
Weergeven van signalement
2
2
2.2.2.I
Interpretatie van non-verbaal gedrag
2
2
Minimaal benodigde score
10
16
2.2.3
Bediening security management systeem
2.2.4
Noodsituaties centrale meldkamer
2.2.4.A
Uitval netwerkverbindingen
3
3
2.2.4.B
Uitval SMS
3
3
2.2.4.C
Uitval netspanning
3
3
2.2.4.D
Uitval communicatiemiddelen
3
3
Minimaal benodigde score
6
9

2.3 Vaardigheden beveiliger
Oefenkaart
Omschrijving
RSO
RHSO
2.3.1
Eigen veiligheid
2.3.1.A
Waarborgen eigen veiligheid
4
4
Minimaal benodigde score
4
4
2.3.2
Observatie techniek
2.3.2.A
Constateren van afwijkingen t.o.v. een standaard situatie
4
4
2.3.2.B
Verdachte pakketjes
4
4
2.3.2.C
Opnemen van een signalement (basis oefening)
2
2
2.3.2.D
Opnemen van een signalement (live oefening)
4
4
Minimaal benodigde score
10
16
2.3.3
Verzamelen van informatie
2.3.3.A
Afnemen van een getuigenverklaring
3
3
2.3.3.B
Opstellen van een getuigenverklaring
3
3
Minimaal benodigde score
6
62. Praktisch oefenen I Persoonlijke vaardigheden (vervolg)
2.3 Vaardigheden beveiliger (vervolg)
Oefenkaart
Omschrijving
RSO
RHSO
2.3.4
Visitatie
2.3.4.A
Visitatie van kleding ingaand
3
3
2.3.4.B
Visitatie van bagage ingaand
3
3
2.3.4.C
Visitatie van een voertuig ingaand
3
3
2.3.4.D
Visitatie van kleding uitgaand
3
3
2.3.4.E
Visitatie van bagage uitgaand
3
3
2.3.4.F
Visitatie van een voertuig uitgaand
3
3
Minimaal benodigde score
6
12
2.3.5
X-ray vaardigheden
2.3.5.A
Detecteren van explosieven
4
4
2.3.5.B
Detecteren van wapens
4
4
2.3.5.C
Detecteren van biologische agentia
4
4
Minimaal benodigde score
0
8
2.3.6
Metaaldetectie
2.3.6.A
Detecteren van metalen voorwerpen met een metaaldetectie poort
4
4
2.3.6.B
Detecteren van metalen voorwerpen met een handscanner
4
4
Minimaal benodigde score
0
8
2.3.7
Documentcontrole
2.3.7.A
Herkennen echtheidskenmerken NL paspoort
4
4
2.3.7.B
Herkennen echtheidskenmerken identiteitskaart NL
4
4
2.3.7.C
Herkennen echtheidskenmerken rijbewijs NL
4
4
2.3.7.D
Kunnen ontmaskeren van look-a-like’s
4
4
Minimaal benodigde score
4
12
2.3.8
Conflicthantering
2.3.8.A
Conflictsituatie weigeren toegang bezoeker
4
4
2.3.8.B
Conflictsituatie nav aangetroffen voorwerp X-ray
4
4
2.3.8.C
Conflictsituatie nav niet naleven beveiligingsmaatregelen
4
4
2.3.8.D
Conflictsituatie nav veiligheidinterview
3
3
2.3.8.E
Conflictsituatie tijdens uitvoering visitatie
3
3
2.3.8.F
Conflictsituatie na aanhouding
4
4
Minimaal benodigde score
11
18
2.3.9
Herkennen van verdachte indicatoren
2.3.9.A
Kunnen benoemen van verdachte indicatoren
2
2
2.3.9.B
Kunnen herkennen van verdachte indicatoren
4
4
Minimaal benodigde score
0
6
2.3.10
Afnemen veiligheidsinterview
2.3.10.A
Afnemen van een veiligheidsinterview
4
4
Minimaal benodigde score
0
43. Praktisch oefenen II Teamvaardigheden
3.1 Communicatieve vaardigheden
Oefenkaart
Omschrijving
RSO
RHSO
3.1.1
Portofoontechniek
3.1.1.A
Gebruik portofoon
2
2
3.1.1.B
Portofoon procedures
3
3
3.1.1.C
Inbreken op het net met een spoedbericht
2
2
3.1.1.D
Gebruik van het NATO alfabet
2
2
3.1.1.E
Gebruik van standaard uitdrukkingen en codewoorden
3
3
Minimaal benodigde score
9
12
3.1.2
Weergeven van feiten
3.1.2.A
Melden van feiten via de portofoon
3
3
3.1.2.B
Rapporteren van feiten
3
3
Minimaal benodigde score
6
6
3.1.3
Extern doormelden
3.1.3.A
Extern doormelden van een inbraakmelding
3
3
3.1.3.B
Extern doormelden van een incident (niet spoedeisend)
2
2
3.1.3.C
Extern doormelden van een incident (spoedeisend)
3
3
3.1.3.D
Extern doormelden van een brand
3
3
3.1.3.E
Extern doormelden van een ongeval
3
3
Minimaal benodigde score
12
12
3.1.4
Luisteren
3.1.4.A
Basis luisteroefening
2
2
3.1.4.B
Luisteroefening via de portofoon
2
2
3.1.4.C
Luisteroefening via de telefoon
2
2
3.1.4.D
Bommelding
3
3
Minimaal benodigde score
9
9
3.2 Leiding en coordinatie
Oefenkaart
Omschrijving
RSO
RHSO
3.2.1
Aansturen interne respons
3.2.1.A
Aansturen interne respons tbv alarmverificatie
3
3
3.2.1.B
Aansturen interne respons tbv incidentmanagement
3
3
Minimaal benodigde score
6
6
3.3 Anticiperen en coachen
Oefenkaart
Omschrijving
RSO
RHSO
3.3.1
Coachen van een beveiliger
3.3.1.A
Coachen van een beveiliger tijdens een incident
4
4
Minimaal benodigde score
0
4
3.3.2
Anticiperen op veranderende omstandigheden
3.3.2.A
Anticiperen op ontstane situatie
4
4
Minimaal benodigde score
0
44. Scenario training
4.1 Case studies
Oefenkaart
Omschrijving
RSO
RHSO
4.1.1
Case studie overval
2
2
4.1.2
Case studie diefstal
2
2
4.1.3
Case studie aanslag
2
2
4.1.4
Case studie gijzeling
2
2
4.1.5
Case studie geweldpleging
2
2
4.1.6
Case studie spionage
2
2
4.1.7
Case studie fraude
2
2
4.1.8
Case studie bom-/poederbrief
2
2
Minimaal benodigde score
8
12

4.2 Red teaming
Oefenkaart
Omschrijving
RSO
RHSO


5
5


5
5


5
5


5
5


5
5


5
5


5
5


5
5


5
5


5
5
Minimaal benodigde score
0
15

4.3 Multidisciplinaire oefeningen
Oefenkaart
Omschrijving
RSO
RHSO
4.3.1
Multidisciplinaire oefening intern
6
6
4.3.2
Multidisciplinaire oefening met politie
6
6
4.3.3
Multidisciplinaire oefening met brandweer
6
6
4.3.4
Multidisciplinaire oefening met GGD
6
6
Minimaal benodigde score
6
12