Register RHSO®

Er zijn in dit register nog geen personen opgenomen.
De eerste geregistreerden worden eind 2012 of 2013 verwacht.

Het RHSO® register heeft tot doel beveiligingsbeambten, die door middel van permanente educatie, praktijkoefeningen en training hebben aangetoond te beschikken over kwalitatief hoogwaardige kennis, ervaring en vaardigheden in de gelegenheid te stellen zich in te schrijven in een register, dan kan worden geraadpleegd door degene(n) die behoeften hebben aan dienstverlening van de betrokkene.

Om ingeschreven te kunnen worden in het register dient betrokkene te beschikken over het Vakdiploma Beveiliging of gelijkwaardig, alsmede over minimaal 3 jaar werkervaring. Vervolgens het praktijk/oefenprogramma volledig hebben doorlopen en minimaal 295 punten hebben behaald.
Het doorlopen van het praktijk/oefenprogramma wordt aangetoond aan de hand van het Beveiligingspaspoort.